Sunday, March 11, 2012

Sebab-sebab Terjadinya Kanser Pangkal RahimFaktor-Faktor Terjadinya Kanser Pangkal Rahim

Di antara faktor-faktor yang menjadikan seseorang wanita itu boleh menghidap kanser pangkal rahim adalah:
  • Hubungan seks pada usia muda
  • Jangkitan virus HPV berisiko tinggi
  • Merokok
  • Wanita dari golongan susah ataupun miskin.
  • Keadaan yang menyebabkan sistem pertahanan badan menjadi rendah seperti penyakit AIDs, pesakit yang menjalanipemindahan buah pinggang dan lain-lain.
  • Wanita yang mempunyai pasangan seks yang ramai.
  • Wanita-wanita yang tidak menjalani ujian pap smear bolehdikategorikan sebagai golongan yang berisiko mengidap  kanser  pangkal rahim sebab kajian telah menunjukkan bahawa ujian pap smear boleh mencegah  kanser   pangkal rahim.

No comments:

Post a Comment